(for English, see below)

Vi har nyintag som startar i september! Ingen förkunskap behövs – vi börjar från grunden. Vi välkomnar alla, oavsett om man vill åka rullskridskor eller ej så har vi en plats för alla föreningen!

Nybörjarkursen genomförs två gånger i veckan med start 15 september. Träningstiden innefattar praktisk träning och teoretiska övningar.

 Kursen kostar 500 kr och innefattar:

• 10 träningstillfällen

• Utrustning att låna på alla träningar

• Försäkring

• Duktiga coacher på varje träningstillfälle.

Tider:

Söndag 15 september kl 11-13

Torsdag 19 september kl 18.30-20.00

Torsdag 26 september kl 18.30-20.00

Söndag 29 september kl 11-13

Torsdag 3 oktober kl 18.30-21.00

Söndag 6 oktober kl 11-13

Torsdag 10 oktober kl 18.30-20.00

Söndag 13 oktober kl 11-13

Torsdag 17 oktober kl 18.30-20.00

Lördag 19 oktober kl 13-15

Samtliga tillfällen hålls i Toftahallen i Ödåkra.

Anmälan:

Maila namn, personnummer (vi behöver detta för försäkringen), kontaktuppgifter, storlek i skydd (XS-XL) och skostorlek till recruitments@helltownhellcats.com senast den 5 september. Efteranmälningar kan tas i mån av tillgänglig låneutrustning.

Efter avslutad kurs får man möjlighet att börja träna med Helltown Hellcats på ordinarie träningstider i Toftahallen (tisdagar 19.30-21.00 och torsdagar 18.30-20.00). Dock krävs det att man aktivt deltagit i minst 7 träningar under nyintagskursen samt har skaffat sin egen utrustning alternativt hyr av oss (1000 kr varav 500 kr är deposition, max hyrtid är 6 månader).

Vanliga frågor

Hur kan jag vara involverad i denna fantastiska sport om jag inte är intresserad av att spela matcher?

På massor av sätt! Du kan vara en skating eller non-skating official. Skating officials brukar också kallas domare och de håller koll på att alla följer reglerna på matcher. Det är ett jättebra sätt att vara med på skates även om man inte vill spela själv. Non-skating officials (NSOs) håller koll på tidtagning av matchen och av de som är utvisade, håller koll på poäng och mycket annat kul. Man kan också vara del av bench crew på matcher eller hjälpa till på träningar! Kom gärna på nybörjarkursens första tillfälle om du är intresserad av något av detta så berättar vi gärna mer. 

Vem får vara med?

Som coach, domare, NSO eller volontär: Alla, oavsett  ålder eller könsidentitet. 

Som spelare: personer över 16 år (eller som fyller 16 år under 2024) som identifierar sig som antingen kvinna, transkvinna, transman eller ickebinär. 

Är jag för gammal om jag är 40 år?

Nej! Det är en fråga vi ofta får och det är du absolut inte. Den absoluta majoriteten av alla som börjar med derby gör det i vuxen ålder. Åldersspannet på spelare i vårt lag är mellan 16-45 år men de flesta är någonstans mellan 30-40 år 🙂 


Information in English

Join our beginner’s course!

You don’t need any prior experience or skill. Everyone is welcome to join our club, regardless of whether you aspire to become a derby player or simply want to explore the sport from the sidelines.

The course will run for 5 weeks starting September 15. The course will contain practical and theoretical exercises.

 The course cost is 500 SEK and includes:

• 10 practice sessions

• Gear to borrow for every practice

• Insurance

• Skilled coaches on each session

Schedule:

Sunday 15/9, 11-13

Thursday 19/9, 18.30-20.00

Thursday 26/9, 18.30-20.00

Sunday 29/9, 11-13

Thursday 3/10, 18.30-20.00

Sunday 6/10, 11-13

Thursday 10/10, 18.30-20.00

Sunday 13/10, 11-13

Thursday 17/10, 18.30-20.00

Saturday 19/10, 13-15

Location: Toftahallen in Ödåkra.

Sign up:

To secure your spot, please email recruitments@helltownhellcats.com with the following details by September 5: your name, Personal identity number (we need this for the insurance), contact information, preferred gear size (XS-XL), and shoe size. Please note that late admissions will only be accepted if gear availability permits.

Upon completion of the course and attending a minimum of 7 sessions, you'll have the opportunity to join Helltown Hellcats' regular practices at Toftahallen (Tuesdays 19.30 – 21.00 and Thursdays 18.30 – 20.00), should you wish to do so. Please note that participating in these practices requires you to have your own gear, ore to rent from us (1000 SEK of which 500 is a deposit, maximum renting period is 6 months).

FAQ

How can I be involved in this fantastic sport if I'm not interested in playing matches? 

In many ways! You can be a skating or non-skating official. Skating officials are often called referees, and they ensure that everyone follows the rules during matches. It's a great way to be on skates even if you don't want to play yourself. Non-skating officials (NSOs) manage the timing of the game, track penalties, keep an eye on points, and much more fun stuff. You can also be part of the bench crew during matches or help out during practices! Feel free to come to the first session of the beginner's course if you're interested in any of this, and we'll gladly provide more information.

Who can participate?

As a coach, referee, NSO, or volunteer: Anyone, regardless of age or gender identity. 

As a player: People over 16 years old (or who will turn 16 in 2024) who identify as either a woman, trans woman, trans man, or non-binary.

I’m 40, am I too old?

No! We get that question a lot and no one is too old. The absolute majority of people getting started in roller derby does so as adults. The age range in our team is 16-45 years old, but most of us are between 30-40 years old 🙂